Informace o nákupu
loadingbar

Informace o ochraně osobních údajů a mimosoudním vyrovnání

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

Firma Martin Trojan respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu se zákony. Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje firma Martin Trojan zpracovává a za jakými účely.
Firma Martin Trojan, Ondřejovská 3, 100 00 Praha 10, je správcem osobních údajů, které jste nám poskytli zakoupením našeho zboží nebo jinak, ve smyslu právních předpisů.

I. Osobní údaje a účely zpracování
Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro účely uvedené níže.
Vaše osobní údaje můžeme v budoucnu použít ke  kontaktu elektronickými prostředky.

II. Sdílení údajů s třetími osobami
Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným osobám s výjimkou sdělení jména a adresy dodání doručovateli a s výjimkou sdělení jména a údajů o objednávce smluvnímu provozovateli zabezpečené platební brány Comgate.cz, který údaje vámi vyplněné používá pouze pro zpracování platby v prostředí veřejné datové sítě Internet. Provozovatel se zavazuje užívat tyto údaje pouze k těmto účelům a v rozsahu k tomu nezbytném, a to až do vyslovení nesouhlasu s tímto zpracováním. Nesouhlas lze vyjádřit e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

III. Dotazy a oprava osobních údajů
Dotazy ohledně osobních údajů ve firmě Martin Trojan můžete zasílat na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Na stejné adrese můžete také požádat o úpravu Vašich osobních údajů a o informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. V takových případech budeme požadovat prokázání Vaší totožnosti.

IV. Cookies
Cookies jsou nutné pro správný chod našeho e-shopu. K analýze návštěv našich webových stránek, jejich vylepšení a pro personalizaci reklam používáme Google Analytics a Facebook pixel. Oba nástroje automaticky sbírají anonymní informace o návštěvách pomocí cookies. Firma Martin Trojan nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje. Pokud nechcete, aby se anonymní informace o Vašich návštěvách takto používaly, nainstalujte si Google Analytics Opt-out Browser Add-on a upravte nastavení vašeho facebook účtu.
Instalaci a úkládání cookies můžete také zamezit příslušným nastavením ve svém prohlížeči – zvolte možnost „zakázat cookies“. Podrobnosti najdete v pokynech výrobce Vašeho prohlížeče.

V. Zabezpečení osobních údajů
Firma Martin Trojan přijala dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

 
VI. Upozornění o možnostech mimosoudního vyrovnání
V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů.
Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:
 
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
VII. Změny v zásadách ochrany osobních údajů
Informace zde uvedené jsou pravidelně revidovány. Poslední aktualizace: 16. 3. 2020