Informace o nákupu
loadingbar

LEKCE ZNJETVOŘŠTINY

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

aneb
 
PROČ NENÍ RADNO BÝT V POCHMURNÉM KRAJI DLOUHO SÁM
 

...V sebe sama nje vidjel nič než znjetvořce. S každjem krokem on opustil kus človjeka, jimž byl, protoť že poznal, že njikady vpravde človjekem nje byl. Zapomil na sve imjeno, zapomil na sve život, zapomil na svych dětjech, tak jako oniť zapomili na jeho.“

clanek sasa obrŘeč záhadného tvora obývajícího svět komiksové řady Pochmurný kraj (v orig. Harrow County) působí tak trochu netradičně a na její adresu padlo hned několik dotazů. Je to polština? Proč Znjetvořec takhle vůbec mluví? Jak zní jeho řeč v originále? A existuje ke „znjetvořštině“ nějaký manuál nebo slovník?

V originále je podivná mluva žlutooké bytosti mírně poupravená, do jisté míry dialektizovaná angličtina (viz tabulka na konci článku). Při čtení sloužíumocnění dojmu, že postava žijící dlouhá léta v osamění zavrhla celou svou rodinu i svět lidí a žije v naprostém osamění.

Při převodu z angličtiny se nabízelo několik možných způsobů, jak totéž znázornit v češtině. Nabízelo se jít cestou „líné tlamy“, ale výsledek by pak připomínal spíš přiopilého dlaždiče. A to se k děsivému, ale svým způsobem vznešenému tvorovi příliš nehodilo. Z podobného důvodu se neosvědčily ani české dialekty.

Jako mnohem šťastnější řešení se jevilo upravit mluvu tvora tak, jako by se při své snaze zapomenout na vlastní minulost vracel v čase. Jeho řeč se přenesla přes archaismy a knižní výrazivo, z nichž by si vzala jen velmi malinko, až k jakémusi pradávnému jazyku – v českém jazykovém prostředí samozřejmě slovanskému. Jako nejšikovnější se ukázalo vzít pár prvků z polštiny, slovenštiny, ruštiny a chorvatštiny a namíchat z nich poněkud exotickou, ale dostatečně čitelnou směs.

18Muselo to držet pohromadě, působit oním „prastarým dojmem“ a zároveň zůstat srozumitelné (v páté knize tento tajemný tvor vypráví celkem dlouhý a pro děj důležitý příběh). Rozhodně nešlo o tak jednoduchou záležitost, jak se zpočátku mohlo zdát. Vzpomínám si, že když jsem Václavovi (Václav Dort - šéfredaktor, pozn. red.) do Comics Centra poslala nástřel toho, jak si řeč postavy představuju, pobaveně mi odpověděl: „To jste si na sebe upletla pořádný bič!“ A jak už to tak u šéfredaktorů bývá, do značné míry měl pravdu.

Ukázalo se, že je nezbytné vytvořit si sice ne úplně slovník, ale alespoň pomocný korpus s pár metodickými poznámkami. Kupříkladu zvratná slovesa se tvoří analogicky podle ruského vzoru připojením morfému sje (tedy pro srovnání: česky – vrátit se, rusky – вернуться [vernuťsja], znjetvořsky – vrátiťsje). Podobných pravidel existuje hned několik, osobní zájmena mají ve všech pádech svou pevnou podobu, minulý čas slovesa být ve třetí osobě se tvoří podobně jako ve staročeštině se slovesnou sponou jesť a tak dále. Konečně to začalo mít reálné obrysy. Řeč měla požadovaný nádech starobylosti, ale přitom byla jasná.

Zbývalo ještě promyslet, jaký bude podtitul celé páté knihy. Možná si někteří vzpomenou, že pracovní verze názvu The Abandoned (tedy doslova Opuštěný) zněla Zatracenec. Ale právě během práce na podivném jazyku tajuplné bytosti se vynořila jiná možnost, která se nakonec mezi ostatními prosadila.

Klíčem se stala pasáž, v níž tajemný živočich se žlutýma očima hovoří o důvodech, jež ho vedly k opuštění lidského světa. Kdysi dávno býval tvůrcem, tedy v jeho vlastním jazyku „stvořcem“ (co všechno tvořil, produkoval a formoval, si laskavý komiksák přečte sám). Proto se nabízelo, že když zavrhne celou svou existenci, stane se z něj pravý opak, tedy „znjetvořec“. Tento výraz zároveň naznačuje další, fyzický, aspekt celého procesu zapomnění a opouštění světa (čímž se dostáváme zpět k původnímu abandon): tvor se pomalu mění v netvora. A jsme doma.

Takto tedy vznikala řeč, kterou mluví v komiksu Pochmurný kraj postava nazývající samu sebe Znjetvořcem. Rozhodně nejde o žádný ucelený jazykový systém, ale svůj účel plní, a koneckonců, i živý jazyk v sobě mívá spoustu výjimek a výjimek z výjimek. Není to řeč příliš malebná ani roztomilá, spíše tajuplná a tak trochu mrazivá, ale snad dostatečně ilustruje, co se stane těm, kteří v Harrow County příliš dlouho setrvávají v běsu(a běsů)plném lese.

A na závěr ještě malé srovnání pro lepší představu. V následující tabulce vidíte, jak vypadají některé Znjetvořcovy výroky v originále, v „běžné“, neupravené, češtině a ve finální verzi překladu.

originál čeština (neupravená) čeština ve finální verzi překladu

When it comes to our kind, ain’t nuthin‘, not life an‘ death wut it seems t’be.

Co se týče našeho druhu, není nic, v životě ani ve smrti, jak to na první pohled vypadá.

Protoť že u našem druhu nje jesť ničeho, ni v životě ni ve smrtje, jak zdásje byť.

But ‘e’d best not find imself ere again.

Ale raději by se tu znovu neměl ukazovat.

Ale ať se tu radšej již njikady neukaže.

Ask ‘im ‘ow ‘e came to know about me!

Zeptej se ho, jak se o mně dozvěděl!

Zapytaj, jak on o mi zvjeděl!

When I wuz bound by laws other’n them that we know t’day.

Tehdy jsem se řídil docela jinými pravidly, než jaká známe dnes.

V tem čase jáť byl svázán pravidjelmi jinejmi, než mych známe nyn.

Yew might change yer tune oncet it’s all said an‘ done

Možná si to rozmyslíš, až poznáš, jak to skončí.

Až tychs poznaje jeho konjec, tychs snadnje rozmyslje.

86

Autorka článku: Alexandra Niklíčková (překladatelka)